Linia nr 1
Jabłonna, Pałac
Kierunek Warszawa, DT Centrum, 03

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5   :38 
6   :48 
7   :38 
8  
9  
10  
11   :13 
12   :58 
13  
14   :18 
15   :23 
16   :48 
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  


S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M – nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Z - nie kursuje 6 I, 2-gi dzień Wielkanocy, Boże Ciało, 15 VIII, 1 XI, 26 XII
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych

Linia nr 1
Jabłonna, Pałac
Kierunek Chotomów, Pętla

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5  
6   :53 
7  
8   :23 
9   :03 
10  
11  
12   :53 
13  
14   :23 
15   :48 
16   :48 
17  
18   :18 
19  
20  
21  
22  
23  


S – kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M – nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Z - nie kursuje 6 I, 2-gi dzień Wielkanocy, Boże Ciało, 15 VIII, 1 XI, 26 XII
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych


Linia nr 2 oraz Linia nr 6
Jabłonna, Pałac
Kierunek Warszawa, DT Centrum, 03

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5    [:28 
6    [:08 ]  [:30 [:04 ]  [:44 
7    [:10mS ]  [:30:54  [:34 
8    [:45:34  [:34 
9    [:30 :34  [:34 
10   :00 [:45 :34  [:34 
11    [:25 [:34  [:44 
12    [:05 [:14 
13    [:20] :45  [:14  [:04 
14   :30 [:04 ]  [:34  [:04 
15    [:00] :30  [:24  [:24 
16    [:20 [:34 :34 
17    [:20 [:34 :34 
18    [:15 [:34 
19    [:00 [:24 
20   :30:34 
21  
22  
23  

[ ] - kurs linii nr 6 do Zakroczymia przez Nowy Dwór Mazowiecki
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M - nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Q - nie kursuje 06 I, 01 V, 03 V, Boże Ciało, 15 VIII, 01 XI
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych

Linia nr 2 oraz Linia nr 6
Jabłonna, Pałac
Kierunek Modlin Twierdza pęt.

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5  
6  
7    [:33 :15 :55 
8   :08 :35 [:56 
9   :25 [:16 
10    [:26]  [:56  [:16 ]  [:46  [:06 
11   :35 [:56  [:06 ]  [:56 
12   :10 :45 [:56 
13    [:36  [:41  [:36 
14    [:51 [:26  [:26 
15   :20  [:21 ]  [:51  [:21 
16    [:06 ]  [:21]  [:51  [:56 :35 
17    [:41 [:51 
18    [:41 [:16 
19   :15 :49  [:16 
20   :35:35 
21   :55:50 
22  
23  

[ ] - kurs linii nr 6 do Zakroczymia przez Nowy Dwór Mazowiecki
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M - nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Q - nie kursuje 06 I, 01 V, 03 V, Boże Ciało, 15 VIII, 01 XI
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych

Linia nr 6 oraz Linia nr 2
Jabłonna, Pałac
Kierunek Warszawa, DT Centrum, 03

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5   :28 
6   :08 :30:04 :44 
7   :10mS :30:54 :34 
8   :45:34 :34 
9   :30 :34 :34 
10   :00:45 :34 :34 
11   :25:34 :44 
12   :05:14 
13   :20:45 :14 :04 
14   :30:04 :34 :04 
15   :00:30 :24 :24 
16   :20:34 :34 
17   :20:34 :34 
18   :15:34 
19   :00:24 
20   :30:34 
21  
22  
23  

[ ] - kurs linii nr 6 do Zakroczymia przez Nowy Dwór Mazowiecki
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M - nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Q - nie kursuje 06 I, 01 V, 03 V, Boże Ciało, 15 VIII, 01 XI
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych

Linia nr 6 oraz Linia nr 2
Jabłonna, Pałac
Kierunek Zakroczym

GodzinaDni RoboczeSobotyNiedziele
4  
5  
6  
7   :33 :15 :55 
8   :08 :35:56 
9   :25:16 
10   :26:56 :16 :46 :06 
11   :35:56 :06 :56 
12   :10 :45:56 
13   :36 :41 :36 
14   :51:26 :26 
15   :20 :21 :51 :21 
16   :06 :21:51 :56 :35 
17   :41:51 
18   :41:16 
19   :15 :49 :16 
20   :35:35 
21   :55:50 
22  
23  

[ ] - kurs linii nr 6 do Zakroczymia przez Nowy Dwór Mazowiecki
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
M - nie kursuje 24 XII oraz 31 XII
Q - nie kursuje 06 I, 01 V, 03 V, Boże Ciało, 15 VIII, 01 XI
Komunikacja nie jest wykonywana 25 XII, 1 I, 1 dzień Wielkanocy
Honorujemy uprawnienia do biletów ulgowych